• jQuery ajax pieprasījums

  GET
  $.ajax({
  type:'GET',
  url: 'http://www.kautkas.lv/kautkas.php',
  data: "action=something&id="+id,
  success:function(data){
  $('#lauks').html(data);
  }
  });

  POST
  $.ajax({
  type: "POST",
  url: "ajax.php?",
  data: { idnumurs: "id" },
  success:function(data){
  $("#lauks").val(data);
  }
  });


 • curl post pieprasījums

  curl_setopt($handle, CURLOPT_URL,"http://www.example.lv/kautkas.php");
  curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, array("var1" => $var1 ));
  curl_exec($handle);