• Aizvieto tekstu failos kas atrodas vienā direktorijā

  #!/bin/bash
  FILES=/home/john/something/*
  for f in $FILES
  do
  replaceit --input=$f "ko" "ar_ko"
  done

  * nepieciešams uzinstalēt replaceit pakotni


1111111