• JAVA

  masīvs ar pieciem integer skaitļiem
  int[] x = new int[5];

  masīvs matrica
  int[][] divdim = new int[5][4];

  Atgriež no 2 līdz 5(neieskaitot) string simbolam
  variable.substring(2,5);
  variable.charAt(2,5);

  Konvertē String uz Int
  int a = Integer.parseInt(age)


1111111