• Linux tīkla ātruma tests

    iperf -c [ip of server] -p 65000


1111111