• Pievienot visus lietotājus pie aliases

  Do the following.

  1.
  find /home/* -maxdepth 0 | cut -d’/’ -f3 > /etc/mail/team

  2. add the following line in the file /etc/aliases
  allusers: :include:/etc/mail/team

  3. run the following command
  newaliases

  4. run this command too
  /etc/init.d/postfix reload


1111111