• Skripts kas failus saspiež un noliek uz FTP servera

  #!/bin/bash
  USERNAME="lietotajvards"
  PASSWORD="parole"
  SERVER="mansserveris.lv"
  MYFILES="/home/user/myfiles"
  ARH="/home/user/temp"
  DOW=$(date +"%A")
  tar cpPzf $ARH/myfiles.tgz $MYFILES
  echo "myfiles ok"
  lftp -u $USERNAME,$PASSWORD -e "cd /$DOW; mput $ARH/*; quit" $SERVER
  rm $ARH/*

  * nepieciešams uzinstalēt lftp pakotni


1111111