• NGINX Random Error Page

  Ja jāšķiro pēc ip adresēm tad – $remote_addr

  http {
  split_clients $echo_request_uri $c_host {
  50% c1;
  50% c2;
  }

  server {
  location /data/ {
  error_page 404 = /data/$c1.html;
  error_page 403 = /data/$c1.html;
  }